MustRead aloitti journalistisen teemaprojektin työelämän tasa-arvosta – lahjoittajina laaja kirjo työmarkkinatoimijoita

MustRead on käynnistänyt tasa-arvoon liittyvän journalistisen teemaprojektin. ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus jäävät suomalaisessa journalismissa liian vähälle käsittelylle”, sanoo MustReadin päätoimittaja Anne Moilanen. VAPAA LUKUOIKEUS

MustRead
"Meitä kiinnostaa tasa-arvo suhteessa sukupuoleen, etniseen taustaan, koulutustasoon, maantieteelliseen sijaintiin, sosioekonomiseen asemaan tai vaikkapa terveyteen, kuvailee päätoimittaja Anne Moilanen. Kuva: MustRead

”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus jäävät suomalaisessa journalismissa liian vähälle käsittelylle. Varsinkin ne jäävät liian vähälle käsittelylle suhteessa moniin muihin työelämän kysymyksiin”, sanoo MustReadin päätoimittaja Anne Moilanen.

Tasa-arvojournalismin puutetta paikkaamaan MustRead on syyskuun alusta 2019 käynnistänyt tasa-arvoon liittyvän journalistisen teemaprojektin. Teemaprojektin ansiosta MustReadin toimitus voi suunnata voimavaroja erityisesti aiheisiin, jotka liittyvät työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Päätoimittaja Moilanen on innostunut aihepiiristä:

”Teemaprojektin jutuissa on tarkoitus käsitellä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden aihealuetta työelämässä hyvin laajasti, eikä vain vaikkapa sukupuolten väliseen tasa-arvon näkökulmasta.”

Se on toki yksi tärkeä näkökulma.

”Meitä kiinnostaa kuitenkin yhtä lailla tasa-arvo suhteessa etniseen taustaan, koulutustasoon, maantieteelliseen sijaintiin, sosioekonomiseen asemaan tai vaikkapa terveyteen”, Moilanen kuvailee.

Aihe, josta pitää puhua

Tasa-arvon teemaprojekti on journalistinen juttusarja, jossa ilmestyy MustReadissa juttu viikon, parin välein. Teemaprojektin ensimmäinen juttu on julkaistu tänään 9. syyskuuta ja sen aiheena ovat hallituksen toimet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden hyväksi. Jutussa on haastateltu muun muassa tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistia. Voit lukea jutun täältä (vapaa lukuoikeus).

Teemaprojekti on toteutettu lahjoitusperiaatteella. MustRead on kerännyt projektin lahjoittajiksi laajan konsortion työmarkkinatoimijoita. Konsortion muodostavat Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Tehy.

Toimijoita yhdistää halu tuoda työelämän tasa-arvoasiat entistä paremmin osaksi suomalaista yhteiskunnallista keskustelua.

”Lahjoittajien tavoitteena on lisätä keskustelua työelämän tasa-arvosta ylipäätään. Lahjoitushankkeen edellytys onkin, että lahjoittajien tavoitteet ovat hyvin yleisellä tasolla”, kertoo päätoimittaja Moilanen.

Lahjoittajilla ei ole MustReadin juttuihin journalistista päätösvaltaa.

”Lahjoittajilla ei ole vaikutusvaltaa siihen, miten käsittelemme aihealuetta jutuissamme, mitä aiheita käsittelemme, kuka tekee jutut, mikä on näkökulma, keitä haastattelemme, mitä julkaisemme. Journalistinen päätösvalta on läpi koko prosessin MustReadilla.”

Edustava otos lahjoittajia

MustRead käynnistää tasa-arvon teemaprojektin aluksi neljän kuukauden kokeiluna, joka jatkuu vuoden 2019 loppuun. Tavoitteena on, että yhteistyö lahjoittajien kanssa jatkuu koko vuoden 2020.

Anne Moilanen iloitsee siitä, että teemaprojektissa on lahjoittajia joka puolelta työmarkkinakenttää.

”Kahden keskusjärjestön, työnantajien EK:n ja työntekijäpuolen Akavan, mukanaolo antaa toiminnalle laajan mandaatin. Konsortiossa on myös kaksi keskeistä ammattiliittoa, PAM ja Tehy, jotka niin ikään edustavat eri keskusjärjestöjä. PAM kuuluu SAK:hon ja Tehy STTK:hon. Konsortio muodostaa hyvin edustavan osan suomalaisten työmarkkinoiden kenttää.”

Miksi päätitte lähteä mukaan MustReadin tasa-arvon teemaprojektiin, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder?

”Työelämän tasa-arvosta pitää keskustella huomattavasti nykyistä enemmän, koska tosiasiassa meillä on vielä paljon tehtävää tasa-arvoisemman työelämän rakentamisessa. On hienoa, että mukaan on lähtenyt useita toimijoita, jotka kokevat asian tärkeänä ja yhteisenä. Toivon MustReadin toimitukselta rohkeaa otetta eri ilmiöiden tunnistamisessa ja niiden näkyväksi tekemisessä”, sanoo Sture Fjäder.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa, että Suomi on tasa-arvon mallimaiden joukossa. Silti tehtävää on edelleen asenteiden parantamisessa erityisesti yhdenvertaisuudessa.

EK nosti työelämän tasa-arvoa esiin Työ ei syrji -asennekampanjassa, jossa yli 400 työpaikkaa sitoutui edistämään syrjimätöntä työelämää. Toivomme, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskettavia aiheita käsiteltäisiin mediassa entistä enemmän faktapohjalta – siksi MustReadin teemaprojekti on tärkeä”, kommentoi Jyri Häkämies.

Lahjoittajina on myös kaksi naisvaltaista ammattiliittoa, PAM ja Tehy. Molemmille työelämän tasa-arvo on merkittävä teema.

”Haluamme olla mukana edistämässä keskustelua työelämän tasa-arvosta, koska palvelualojen työntekijät joutuvat aivan liian usein kohtaamaan tilanteita, joissa tasa-arvo ei toteudu. MustReadin teemaprojekti mahdollistaa työelämän tasa-arvon tarkastelun objektiivisesti eri näkökulmista”, sanoo PAM:in puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen puolestaan väittää, että vaikka niin helposti ajatellaan, Suomi ei ole mikään tasa-arvon mallimaa.

Esimerkiksi mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaero on meillä  yhä edelleen suuri ja tilanne poikkeaa Suomen tappioksi vaikkapa muista Pohjoismaista. Tasa-arvosta on puhuttava enemmän, vaadittava muutosta ja tätä on tehtävä niin kauan, että ongelmat on korjattu. Siksi olemme mukana tässäkin hankkeessa”, kertoo Millariikka Rytkönen.

MustRead hakee kasvua

Tasa-arvoon liittyvän teemaprojektin lisäksi MustRead on tehnyt alkaneena syksynä useita muitakin journalistisia avauksia, kuten alkanut kehittää talousjournalismiin keskittyvää sisarjulkaisua MustRead Executivea

MustRead aloitti julkaisutoimintansa lokakuussa 2017. Yhteiskunnallinen verkkomedia oli välitön menestys. MustReadin toimitukseen kuuluu kokeneita politiikan ja talouden toimittajia, ekonomisteja ja tutkijoita, kuten politiikan tutkija Erkka Railo sekä ekonomistit Heikki Pursiainen ja Roger Wessman

Tällä hetkellä MustReadilla on 12 työntekijää. Medialla on kirjeenvaihtajat Brysselissä ja Oulussa.

Lisää aiheesta:

Tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist, oletko feministi? ”Olen talonpoika Tenholasta”

MustReadin eettiset ohjeet

Tämän sisällön mahdollistavat Akava, EK, PAM ja Tehy.
Lahjoittajat eivät ole vaikuttaneet sisältöön eivätkä MustReadin journalistiseen prosessiin.

Piditkö artikkelista?

Rekisteröidy ja kokeile MustReadia 14 päivää maksutta

Keskustelu

Tätä juttua ei ole vielä kommentoitu.

Jätä kommentti