Vaalien yhdistäminen saattaisi pelastaa äänestysaktiivisuuden

Kesäviikonloppu ei riitä selittämään kuntavaalien alhaista äänestysaktiivisuutta. Nuorten ja matalasti koulutettujen äänestysaktiivisuus on ollut todella alhaisella tasolla, mitä osittain selittää puolueiden kyvyttömyys värvätä listoilleen nuoria ehdokkaita. Tehokkain tapa nostaa aktiivisuutta lienee kuitenkin yhdistää vaalit.

Uusimmat artikkelit