Opiskelijat eivät ole yhteiskunnan huono-osaisia – onko oikein, että he saavat melkein puolet yleisestä asumistuesta?

Opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin nosti opiskelijoiden saamaa tukea selvästi, ja nykyään reilu 40 prosenttia yleistä asumistukea saavista on opiskelijoita. Sekä oikeudenmukaisuuden että järjestelmän tehokkuuden kannalta on järkevää, että tukea annetaan yhtäläisin perustein kaikille pienituloisille, vaikka pienet tulot ovat useimmille opiskelijoille tilapäiset.

Akatemia

MustRead Akatemia auttaa tutkijoita kertomaan tutkimustuloksistaan yleistajuisesti yhteiskunnallisille päättäjille ja yritysjohtajille.

Tutustu

Uusimmat artikkelit