MustReadin tilauspalvelu tarjoaa jäsenilleen verkossa artikkeleita (”sisältö”) luettavaksi internetin välityksellä verkkoselaimilla.

MustRead-palvelun tarjoaa Toinen Aatos Oy (“Toinen Aatos”), suomalainen osakeyhtiö. Näitä käyttöehtoja sovelletaan MustRead-palvelun käyttöösi. Sanalla palvelu (esim. MustRead-palvelu), tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa palvelua, jonka Toinen Aatos tarjoaa sisällön löytämistä sekä lukemista, kuuntelemista tai katselemista varten, mukaan lukien kaikki ominaisuudet ja toiminnot, MustReadin verkkosivuston ja käyttöliittymät sekä kaikki palvelumme sisällöt.

Tilaus

MustRead-jäsenyytesi jatkuu siihen asti, kunnes se perutaan. MustRead-palvelun käyttö edellyttää verkkoyhteyttä ja verkkoselainta. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa voimassa oleva, hyväksytty maksutapa, jonka voit päivittää ajoittain (”maksutapa”). Jos et peruuta jäsenyyttäsi ennen kuluvan maksukauden laskutuspäivää, valtuutat MustReadin veloittamaan seuraavan maksukauden jäsenmaksun ilmoittamallasi maksutavalla (katso alla kohta Peruutus). Löydät MustRead-jäsenyytesi yksityiskohtaiset tilaustiedot MustReadin verkkosivustolta klikkaamalla sivun oikean yläkulman ikonia ja sen jälkeen aukeavasta ikkunasta Oma profiili -linkkiä.

Ilmaiset kokeilut

 • MustRead-jäsenyytesi saattaa alkaa ilmaisella kokeilulla. Kokeilun pituus määritellään kokeilujakson alussa. Ilmainen kokeilu antaa uusille ja tietyille vanhoille jäsenille mahdollisuuden kokeilla palvelua. Jotain sisältöä voidaan avata vapaasti luettavaksi myös ilman rekisteröitymistä.
 • Toinen Aatos myöntää oikeuden ilmaiseen kokeiluun oman harkintansa mukaan ja voi rajoittaa ilmaisen kokeilun käyttöä väärinkäytön estämiseksi. Voimme keskeyttää ilmaisen kokeilun ja tilin käytön, jos ilmenee, että et ole oikeutettu ilmaiseen kokeiluun. Oikeus ilmaiseen kokeiluun voidaan määrittää esimerkiksi nykyisen tai vanhan MustRead-jäsenyyden kanssa käytetyn maksutavan tai tiliin liitetyn sähköpostiosoitteen avulla. Muiden tarjousten yhteydessä saatetaan soveltaa rajoituksia.
 • Ilmainen tilaus muuttuu maksulliseksi toistaiseksi voimassa olevaksi tilaukseksi ilman erillistä ilmoitusta siten, että maksukausi on tilauksen yhteydessä määrittämäsi maksukausi, esimerkiksi yksi kuukausi. Veloitamme maksukauden mukaisen tilausmaksun ilmaisen kokeilujakson päättyessä valitsemaasi maksutapaa käyttäen, jos et peruuta tilaustasi ennen ilmaisen kokeilujakson päättymistä. Voit tarkistaa kuukausittaisen jäsenmaksun ja ilmaisen kokeilujakson päättymispäivän MustRead-verkkosivustolla Oma profiili -sivulta.

Laskutus

 • Laskutusjakso. MustRead-palvelun jäsenmaksu ja muut palvelun käyttöön liittyvät veloitukset, kuten verot ja mahdolliset käsittelymaksut, laskutetaan valitsemaasi maksutapaa käyttäen maksukausittain kalenteripäivänä, joka vastaa maksullisen jäsenyyden alkamispäivää. Maksupäivä saattaa muuttua esimerkiksi, jos valitsemasi maksutavan käyttö ei onnistu tai maksullinen tilaus alkaa kalenteripäivänä, jota ei ole kaikissa kuukausissa. Voit tarkistaa maksupäivän verkkosivuston Oma profiili -sivulla.
 • Maksutavat. Voit vaihtaa Maksutapasi käymällä verkkosivullamme ja klikkaamalla Oma profiili -linkkiä. Jos maksua ei saada päätettyä onnistuneesti, koska kortti ei ole voimassa, käytettävissä ei ole riittävästi varoja tai muusta syystä, etkä vaihda Maksutapaasi tai peruuta tiliäsi, saatamme jäädyttää pääsysi palveluun, kunnes käytettävissä on voimassa oleva Maksutapa. Maksutavan päivittäminen valtuuttaa Toisen Aatoksen jatkamaan veloituksia päivitettyä maksutapaa käyttäen, ja olet edelleen vastuussa suorittamattomista maksuista. Tämä saattaa johtaa laskutuspäiviesi muuttumiseen. Maksuliikennettä hoitaa Toisen Aatoksen puolesta Nets Finland Oy.
 • Peruutus. Voit peruuttaa MustRead-tilauksesi milloin tahansa. Sinulla on pääsy MustRead-palveluun maksukauden loppuun asti. Lainsäädännön sallimissa rajoissa maksuja ei palauteta, eikä osittain käytettyjä tilauskuukausia tai lukematonta MustRead-sisältöä hyvitetä. Peruutus tapahtuu käymällä Oma profiili -sivulla ja seuraamalla peruutusohjeita. Jos peruutat tilauksesi, tili sulkeutuu automaattisesti kuluvan laskutuskauden lopussa. Käy verkkosivullamme Oma profiili -sivulla nähdäksesi, milloin tilisi sulkeutuu.
 • Hinta- ja sopimusmuutokset. Toinen Aatos voi muuttaa palvelusopimuksia ja palvelun hintaa. Nämä hinta- ja sopimusmuutokset tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua sinulle lähetettävän ilmoituksen lähettämisestä laskien.

MustRead-palvelu

 • Sinun täytyy olla vähintään 16-vuotias voidaksesi liittyä MustRead-palvelun jäseneksi.
 • MustRead-palvelu ja mikä tahansa palvelun kautta luettava sisältö on tarkoitettu vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi. Sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Myönnämme sinulle MustRead-tilauksen ajaksi rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirtokelpoisen lisenssin eli käyttöoikeuden MustRead-palveluun käyttöön ja MustRead-sisällön lukemiseen. Edellä mainittua rajoitettua lisenssiä lukuun ottamatta mitään oikeutta, omistusoikeutta tai etua ei siirretä sinulle.
 • Toinen Aatos päivittää palvelua ja sen sisältöä säännöllisesti. Lisäksi testaamme jatkuvasti palvelumme eri osa-alueita.
 • Tilaamalla palvelun hyväksyt, että käytät MustRead-palvelua, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät ominaisuudet ja toiminnallisuudet, kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti sekä muiden palvelun käyttöön tai sisältöön kohdistuvien rajoitusten mukaisesti.
 • Tilaamalla palvelun sitoudut siihen, että et käytä MustRead-sisältöä muulla tavalla kuin näissä käyttöehdoissa on nimenomaisesti kuvattu.
 • Tilaamalla palvelun sitoudut myös siihen, että et estä MustRead-palvelun sisällön suojauksia etkä käytä mitään automaattista tapaa päästäksesi MustRead-palveluun. Saatamme estää tai rajoittaa palvelun käyttöäsi, jos rikot näitä käyttöehtoja tai käytät palvelua laittomasti tai vilpillisesti.
 • Tilaamalla palvelun hyväksyt että Toinen Aatos käyttää palvelussa evästeitä varmistaakseen palvelun toimivuuden ja saadakseen tietoja vierailuista.
 • Toinen Aatos vastaa MustRead-palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun. Tämä ei takaa palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Toisella Aatoksella ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun toimimattomuudesta, saavuttamattomuudesta tai virheellisestä sisällöstä.
 • Toisella Aatoksella on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Toisella Aatoksella on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan.
 • Mikäli Toinen Aatos lopettaa palvelun tai sen osan tarjoamisen maksullisen palvelun ostaneelle asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa palveluun kohdistuvaa lukuoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa ja, että asiakas ilmoittaa Toiselle Aatokselle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai luottokorttitiedot.

Salasanat ja tilin käyttöoikeus

Kun olet luonut MustRead-tilin, hallitset omia tietojasi. Vain sinulla on käyttöoikeus palveluun. Älä paljasta salasanaa tai maksutietojasi kenellekään. Sinun tulee myös varmistaa että laitteet joilla käytät palvelua, ovat tietoturvallisia. Sinun tulee itse huolehtia siitä että tietosi, jotka on tallennettu palveluun ovat oikeita ja ajan tasalla. Jos tunnistamme että tiedoissa on virheitä tai näyttää siltä että on riski että tiliäsi käyttää joku muu, voimme peruuttaa tai jäädyttää tilisi. Näissä tapauksissa olemme aina yhteydessä sinuun sähköpostitse.

Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Toinen Aatos ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä palveluun tai sen osaan. Mikäli maksullinen palvelu keskeytyy Toisesta Aatoksesta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Toinen Aatos pidentää MustRead-palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Toinen Aatos ei korvaa palvelun käytön keskeytymisestä aiheutuneita kuluja tai haittoja millään muulla tavalla.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen (kuten odottamaton työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este) eli “force majeure” sattuessa Toinen Aatos vapautuu sopimusvelvoitteistaan. Velvoitteet jatkuvat kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

Muut ehdot

 • Sovellettava laki. Sopimusten tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.
 • Pyytämättä toimitettu aineisto. Toinen Aatos ei hyväksy pyytämättä toimitettua MustRead-sisältöä koskevaa aineistoa tai ideoita, esimerkiksi juttuideoita, eikä ole vastuussa esittämänsä sisällön tai ohjelmiston samankaltaisuudesta Toiselle Aatokselle toimitetun aineiston tai ideoiden kanssa.
 • Asiakastuki. Saat yhteyden asiakastukeen käyttämällä verkkosivustolta löytyvää palautelomaketta.
 • Voimassaolo. Jos jonkin ehdon tai joidenkin ehtojen näissä käyttöehdoissa katsotaan olevan pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, muiden ehtojen päteminen, laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus eivät muutu tai heikenny ja ne pysyvät täysin voimassa.
 • Käyttöehtojen muutokset. Toinen Aatos pidättää oikeuden aika ajoin muuttaa näitä käyttöehtoja. Ilmoitamme käyttäjille vähintään 30 päivää ennen kuin uudet käyttöehdot astuvat voimaan.

Sähköinen viestintä. Lähetämme sinulle tiliisi liittyviä tietoja (esim. salasana- tai maksutapamuutoksia, vahvistusviestejä ja ilmoituksia) vain sähköisessä muodossa, esimerkiksi sähköpostitse rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tutustu myös tietosuojaselosteeseen.