Takaisin uutiskirjeen pääsivulle

Bryssel #10

EU-jytky jäi tulematta | Unionin politiikka oikeistolaistuu 🇪🇺

Vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleissa maltilliset säilyttivät enemmistönsä, mutta jakolinjat eurooppalaisessa politiikassa levenivät.
Mika Horelli | 12.6.2024 | #10

EU-vaalit on nyt pidetty ja meneillään on uuden parlamentin järjestäytyminen. Sen ensimmäinen tärkeä etappi on unionimaiden kansallisten puolueiden liittyminen parlamentin poliittisiin ryhmiin. 🇪🇺 Maltilliset ja EU-myönteiset säilyttivät enemmistönsä. Äärioikeisto ja nationalistikonservatiivit voittivat hieman kuten ennustettiinkin, mutta eivät saaneet odottamaansa äänivyöryä. 🤔

Keskinäinen yhteistyö on laitaoikeiston puolueille niin vaikeaa, että todennäköisesti maltilliset poliittiset ryhmät kykenevät jatkossakin määräämään EU:n suunnan. Toinen asia on kuitenkin äärioikeiston nousu kansallisissa vaaleissa muun muassa Ranskassa ja tämän vaikutus EU:n politiikkaan. ⚖️

Mika Horelli
Mika Horelli
9.6. Euroopan parlamentista tuli suuri preessikeskus. Kuva: Mika Horelli
9.6. Euroopan parlamentista tuli suuri pressikeskus. Kuva: Mika Horelli

1/4 Maltilliset säilyttivät enemmistön – mutta maltillisesti

 • Eurooppa-myönteiset maltilliset keskustaoikeisto-, keskustavasemmisto- ja keskustaliberaalit ryhmät (EPP, S&D, RE) onnistuivat säilyttämään enemmistön. 📊 

 • Tämä helpottaa Ursula von der Leyenin uudelleenvalintaa komission puheenjohtajaksi. Maltillisilla on uudessa parlamentissa alustavasti ainakin 403 edustajaa. 🗳️

 • Tullakseen hyväksytyksi toiselle kaudelle von der Leyen tarvitsee parlamentissa taakseen 361 mepin ehdottoman enemmistön. Omatkaan eivät aina äänestä puheenjohtajaehdokkaansa puolesta, joten von der Leyenin taakse tarvitaan kannatusta myös muista puolueryhmistä. Tämä edellyttää poliittista kaupankäyntiä komission tulevasta ohjelmasta. 💬

Luvut ovat alustavia.
Luvut ovat alustavia.

Kaupallinen yhteistyö: Sininauhasäätiö

Mittaaminen avaa ikkunan sosiaalialan arkityön vaikuttavuuteen – työkaluja on jo olemassa

Sanna Pesonen, Sininauhasäätiö
"Pikkuhiljaa on päästävä pois suoritusperusteisesta tavasta arvioida tai tilata palveluja. Tämä on sekä asiakkaiden että yhteiskunnan etu", Sanna Pesonen toteaa. (Kuva: Sininauhasäätiö)

Tausta. Sosiaali- ja terveysalalla on pitkät perinteet työn vaikuttavuuden mittaamisessa. Sininauhasäätiö-konsernin laatujohtaja Sanna Pesonen: “Terveydenhuollossa hoitotulokset ovat usein suoraviivaisemmin todettavissa, mutta sosiaalialalla vaikuttavuuden mittaaminen on haastavampaa.”

 • Sosiaalityössä arvo syntyy vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

 • Tilanteet ovat yksilöllisiä, jolloin yhteismitallisia standardeja tai malleja vaikuttavuuden arviointiin on vaikeampi luoda.

“Lisäksi kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevat jäävät usein kontrolloitujen tutkimusten ulkopuolelle. Esimerkiksi päihteiden käyttö voi jättää heidät ulos tutkimusasetelmasta.”

Miksi mittaaminen on tärkeää? Se mahdollistaa

 • paremman näkyvyyden asiakkaan tilanteeseen

 • tuen vaikuttavuuden arvioinnin

 • tavoitteellisen työotteen

 • tehokkaamman resurssien kohdentamisen

 • oikea-aikaiset toimet asiakkaan tukemiseksi.

Merkittävät seuraukset. Vaikuttavuuden lisääminen on erityisen merkityksellistä haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tuessa. “Apu on suuri tietysti ihmiselle itselleen, mutta merkittävä myös koko yhteiskunnan ja kustannusten kannalta.”

 • Esimerkiksi hoitamattoman päihderiippuvuuden tai mielenterveyden ongelmien kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät.

 • Näihin ongelmiin oikeaan aikaan kohdennettu tuki auttaa asiakasta eteenpäin ja vähentää kuormitusta toisaalla.

“Esimerkiksi asunnottomuus saattaa kuormittaa terveydenhuollon päivystystä, erikoissairaanhoitoa, poliisia tai pelastustointa sekä vankeinhoitoa ja ympärivuorokautisia päihde- ja psykiatrian palveluita. Suunnan muuttaminen on mahdollista oikein kohdennetulla tuella, jolloin syntyy merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä.”

Pois suoritusten tuijottamisesta. “Sosiaalialallakin on mahdollista toimia vaikuttavuusperusteisesti, kuten esimerkiksi Sininauhasäätiö-konserni tekee oman Sinimittarinsa avulla. Pikkuhiljaa on päästävä pois suoritusperusteisesta tavasta arvioida tai tilata palveluja. Tämä on sekä asiakkaiden että yhteiskunnan etu.”

2/4 Uudet puolueet ja sitoutumattomat ovat pienen hetken temppelin harjalla ⏳

Lähtökohta: Vuoden 2019 vaalien jälkeen EU:n eri jäsenmaihin on syntynyt uusia puolueita, jotka olivat nyt ensimmäistä kertaa mukana Euroopan parlamentin vaaleissa. Se, mihin olemassa oleviin poliittisiin ryhmiin EU-parlamentissa ne liittyvät, vaikuttaa merkittävästi ryhmien tuleviin voimasuhteisiin. 

 • Tulokkaat käyvät parhaillaan neuvotteluja siitä, mihin poliittisiin ryhmiin ne mahdollisesti liittyvät. Tämä tulee lähipäivinä muuttamaan eri puolueryhmien kokoa ja osuutta koko parlamentista. 📈

 • Yksi näkyvimpiä on saksalaisen Sarah Wagenknechtin uusi puolue, joka erosi Saksan Die Linkestä (5 paikkaa). 🗣️

Ulkopuoliset: Uusien lisäksi on nykyisiin poliittisiin ryhmittymiin kuulumattomia kansallisia puolueita. Kaikki niistä eivät kelpaa nykyisiin ryhmiin. Näitä ovat:

 • Unkarin Viktor Orbánin Fidesz (10 paikkaa)

 • Vaihtoehto Saksalle (14 paikkaa)

 • Italian Viiden tähden liike (9 paikkaa)

College of Europen EU-oikeuden professori Alberto Alemanno totesi viestipalvelu X:ssä: 

"EU-politiikka ei näytä vain hajanaisemmalta, vaan myös vähemmän ymmärrettävältä kuin koskaan ennen." ❓

3/4 Suhtautuminen Venäjään ja Ukrainaan rajaa yhteistyömahdollisuuksia 🇺🇦

Lähtökohta: Keskeinen jakolinja parlamentin poliittisten ryhmien muodostumisessa on suhtautuminen Venäjään ja Ukrainaan. Eurooppa-myönteiset poliittiset ryhmät eivät halua tehdä yhteistyötä Venäjää myötäilevien kansallisten puolueiden kanssa. 🤝

 • Näkyvimpiä Venäjän myötäilijöitä ovat olleet Saksan toiseksi suurimmaksi puolueeksi EU-vaaleissa noussut AfD, Alternative für Deutschland sekä Ranskan EU-vaalien voittaja RN, Rassemblement National. 

 • Muita Putinin myötäilijöitä ovat muun muassa Lega ja Viiden tähden liike Italiasta sekä Itävallan Vapauspuolue FPÖ. 🇷🇺

 • Unkarin valtapuolue Fideszillä on erityisen läheiset suhteet Putinin Venäjään. Myös Belgian flanderilainen Vlaams Belang -puolue tunnetaan Venäjän myötäilystä. 

⁉️ Ennuste: Venäjää myötäilevien kansallisten puolueiden on arvioitu jopa yrittävän perustaa kokonaan oman poliittisen ryhmittymänsä EU-parlamenttiin, jos niitä ei huolita olemassa oleviin poliittisiin ryhmiin. Tähän tarvittaisiin paitsi vähintään 23 meppiä (jotka niillä on), mutta myös puolueita vähintään seitsemästä maasta. 

 • Tämä tarkoittaisi parlamentin laitaoikeiston pirstoutumista entisestään. 💥 

 • Putin-mielisten puolueiden yhteistyö on kuitenkin lähes mahdotonta. RN pakotti vastikään AfD:n ulos ID-ryhmästä natsisympatioiden johdosta.

Kaupallinen yhteistyö: Sininauhasäätiö

Sinimittari ohjaa työtä Sininauhasäätiössä – viisi osa-aluetta

Sininauhasäätiö-konsernin laatujohtaja Sanna Pesonen: “Oman Sinimittarimme avulla olemme pystyneet nostamaan systemaattisen mittaamisen piiriin sekä asiakkaidemme tarpeita että organisaatiomme tavoitteita.”

Sininauhasäätiön asiakasryhmät ovat tyypillisesti asunnottomuutta kokevia tai kokeneita ihmisiä, joilla usein on haasteita esimerkiksi päihteiden tai mielenterveyden kanssa.

Sinimittarin avulla

 • tuodaan läpinäkyvyyttä asiakkaan tilanteeseen

 • arvioidaan, mikä on vaikuttavinta tukea kullakin hetkellä

 • kohdennetaan tuki oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti

 • tuodaan esiin asiakasryhmän tarpeita ja valmiutta ottaa tukea vastaan

“Mittari tuo läpinäkyvyyttä paitsi tuettavalle asiakkaalle, myös tilaaja-asiakkaillemme.”

Käytännössä. Sinimittarissa on viisi eri osa-aluetta:

 • Arjen hallinta “Asumisen taidot, vuorokausirytmi, siivous, ruuanvalmistus, kaupassakäynti, viranomaisten kanssa asiointi jne.”

 • Talous “Toimeentulo, vuokranmaksu, eläkeasiat, velat, kela-hakemukset jne.”

 • Terveys “Hygienia, ravitsemus, päihteiden käyttö, mahdolliset korvaushoidot.”

 • Osallisuus “Yhteisölliset kulmat: Työ, opiskelu, yhteisöön ja yhteiskuntaan kuuluvuuden kokemukset.”

 • Hyvinvointi “Sosiaaliset suhteet: perhe, ystävä, läheiset.”

“Kun asiakas tulee vaikkapa asumispalveluidemme piiriin, hänen tilannettaan käydään tietyin kriteerein läpi ja arvioidaan mitä tukea asiakas tarvitsee. Sinimittarin avulla kartoitetaan nykyhetken tilanne, ja asetetaan tavoitteet ja keinot, joilla tilanteesta päästään eteenpäin.”

Sinimittarikeskusteluja käydään kolmen kuukauden välein ja tuen tarvetta tarkastellaan eri osa-alueilla.

Kokemukset? Yhdessä henkilökunnan kanssa kehitetty Sinimittari on tuonut kaivattua systemaattisuutta ja läpinäkyvyyttä asiakkaiden tarpeiden ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistamiseen.

“Mittaamisen avulla myös sosiaalialalla voidaan kohdentaa rajalliset resurssit vaikuttavimpaan työhön sekä asiakkaiden että yhteiskunnan hyväksi.”

4/4 Jäsenmaiden politiikka oikeistolaistuu – se näkyy erityisesti Ranskassa 🇫🇷

Lähtökohta: Vaikka laitaoikeiston ja nationalistikonservatiivien nousuun osattiin ennakolta varautua, mitään EU-jytkyä ei tullut. 

 • Äärioikeiston ID voitti yhdeksän ja oikeistokonservatiivien ECR kolme lisäpaikkaa. 📊

 • Nationalismiin kannatuksensa pohjaavien puolueiden on perinteisesti ollut vaikeaa tehdä yhteistyötä yli rajojen, koska näiden puolueiden kannattajien maailmassa kansainvälisyys tarkoittaa usein epäisänmaallisuutta. 🌍

Käännös oikeaan: Äärioikeisto tai kansalliskonservatiivit eivät saaneet odotettua äänivyöryä europarlamenttivaaleissa, mutta oikeistolaistuminen näkyy silti Euroopan parlamentin ja komission uuden vaalikauden työskentelyssä. Miksi? 🤷‍♂️

 • Yhä useammassa EU-maassa – Suomi mukaan lukien – valtaan on noussut keskustaoikeistolaisia hallituksia edellisten keskustavasemmistolaisten hallitusten tilalle. Tämä heijastuu suoraan niin maiden kansalliseen politiikkaan kuin esimerkiksi tuleviin komissaarivalintoihin. 

 • Ranskan Rassemblement Nationalin nousu EU-vaaleissa ja mahdollinen voitto tulevissa kansallisissa parlamenttivaaleissa siirtävät Ranskaa yhä tiukemmin oikealle. 🏛️

Suurin muutoksen aiheuttaja on Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama turvallisuusvaje ja sitä seuranneet vaikeudet Euroopan energiahuollon turvaamisessa. 🔋

Kun ympäristöasiat ovat jääneet selvästi vähemmälle huomiolle, niiden tilalle ovat nousemassa:

 • Turvallisuuspolitiikan nousu kärkeen EU:n prioriteettilistalla. 🔝

 • Yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantaminen vastauksena globaalin kilpailun kiristymiseen ja geopoliittisten jännitteiden kasvuun. 📉

 • Merkittävä energiainfran päivitys. ⚡

Hyvä muistaa: EU-parlamentissa ei tunneta puoluekuria vaan meppien kannattamat tai vastustamat asiat hajoavat usein myös poliittisten ryhmien sisällä. 🗳️

Seurasin viime sunnuntaina EU-parlamentissa paikan päällä täällä Brysselissä toista kertaa vaalien ääntenlaskun etenemistä. Jos pitäisi verrata vuoden 2019 vaaleja ja tätä kertaa, tuntui siltä, että nyt EU:ssa ratkotaan aikaisempaa isompia ja tärkeämmäksi koettuja asioita kuin viime kerralla – ja näistä nimenomaan turvallisuus on noussut keskiöön. 

Kiitos kuin luit kirjeen loppuun. Vain tunnistamalla faktat osaamme perustaa päätöksentekomme todellisuuteen eikä kuvitelmiin.

Tämän sisällön mahdollistaa Euroopan parlamentti.

Journalistinen päätösvalta on MustReadin toimituksella.

Oliko kirjeestä hyötyä?
HuonoAika huonoAika hyväHyvä
XInstagram
Jäikö jokin kirje välistä? Tilaa aiempia Bryssel-kirjeitä
Toinen Aatos Oy
MustRead c/o Sofia Helsinki
Sofiankatu 4 C, 00170 Helsinki
Peruuta uutiskirje
tai hallinnoi tilauksiasi

Osoitelähde: MustReadin oma rekisteri