Vapaus kasvattaa palvelualan ammattilaisista kohtaamisen mestareita, uskoo Suomen suurimman hotelliketjun HR-johtaja

Kun osaavasta työvoimasta on pulaa eikä matalien voittomarginaalien alalla voi kilpailla korkeilla palkoilla, palvelualan työstä on tehtävä niin mielekästä kuin mahdollista. Scandic Hotelsin henkilöstöjohtajan Riikka Mattilan ratkaisu on rohkaista työtekijöitä luottamaan itseensä niin, että heistä kasvaa todellisia kohtaamisen ammattilaisia.

Raine Tiessalo
Kuva: Raine Tiessalo / MustRead

Riikka Mattila haluaa muuttaa hotellialan ammatteihin yhdistettäviä mielikuvia pelkästä asiakkaan tarpeiden täyttämisestä kokonaisvaltaiseen ihmisten kohtaamisen taitoon. Kun teknologia hoitaa ihmisen puolesta yhä enemmän rutiineja, sosiaaliset taidot tulevat yhä arvokkaammiksi. Ei vain hotellialalla, vaan kaikissa ammateissa, Mattila sanoo. Hän yrittää pitää kiinni nykyisistä työntekijöistä ja houkutella alalle lisää tekijöitä.

”Visiittikin hotellialalla hyödyttää, päädyit sitten mille alalle tahansa.”

Scandicin noin 2 200 työntekijää palvelevalle viiden hengen HR-tiimille haastetta antaa se, että hotelli- ja ravintola-ala kasvaa nopeasti. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa arvioi, että ala tarvitsee Suomessa 30 000 uutta työntekijää vuoteen 2025 mennessä. Kyse on maailmanlaajuisesta trendistä –  alan globaalin järjestön WTTC:n mukaan matkailubisnes on kasvanut nopeammin kuin maailmantalous jo kahdeksan vuotta.

Hyvä uutinen Suomelle, haastava trendi rekrytoijalle, koska samaan aikaan pula osaavasta työvoimasta on kärjistynyt. MaRa:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan kasvumahdollisuuksia ei voida täysin hyödyntää, ellei hallitus helpota alan toimintaedellytyksiä. MaRa vaatii muun muassa matalampia veroja kannattavuuden parantamiseksi ja työntekijöiden kannustinloukkujen purkamista.

Arvojohtamisen reseptit

Poliittinen päätöksenteko kulkee omaa rataansa. Riikka Mattila rakentaa samalla omia hotellejaan mahdollisimman houkutteleviksi työpaikoiksi. Mattilan mukaan hyvän ja houkuttelevan työyhteisön rakentaminen kulkee arvojohtamisen kautta. Mattilan reseptin elementit:

  • Työntekijällä on kaikki keinot ratkaista tilanteita ilman ohjeistuksia.
  • Alalla on paljon erilaisia palvelukonsepteja. Tuotteita voi konseptoida, mutta palvelutilanne on nimenomaan se missä ihmisyys pääsee kukoistamaan.
  • Työ on mielekästä, kun työssä saa olla oma itsensä, saa välittää muista ihmisistä, olla rohkea ja toimia ammattimaisesti.
  • Jos olisi jana arvojohtamisesta johtamiseen ohjeiden kautta, niin Scandic olisi janan arvojohtamisen päässä.

Työntekijät tehokkaan organisoinnin paineessa

Kilpailu hotellivieraista on Suomessa kovaa. Kun suurin osa hotellin pyörittämisen kustannuksista tulee itse rakennuksen vuokrasta ja henkilöstökuluista, tärkein ruuvi hotellijohtamisen tehostamisessa on organisoida työ entistä paremmin.

”Kun ennen oli neljä henkilöä tarjoilemassa ravintolasalissa, nyt voi olla yksi. Se on todella vaativaa”, Mattila sanoo.

Työssä jaksamisen johtaminen on noussut Mattilan työtehtävissä viime vuosina yhä tärkeämmäksi. Scandicin yhdistymisprosessi yhtiön vuonna 2018 ostaman Restel Hotellit Oy:n kanssa on kuluttanut henkilöstöä. Kyseessä oli Scandicin oman määritelmän mukaan ”Suomen hotellihistorian suurin brändäysurakka”.

Samalla työikäisten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet Suomessa kaikilla aloilla. Kelan mukaan mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden määrä on kasvanut neljänneksen kahdessa vuodessa.

”Kysymys jaksamisesta on tänä päivänä paljon suurempi verrattuna kymmenen vuoden takaiseen”, Mattila sanoo.

Mattila ylläpitää Scandicissa varhaisen välittämisen mallia, jossa työkavereita kannustetaan keskustelemaan ja kiinnittämään huomiota mahdollisimman ajoissa erilaisiin työyhteisössä orastaviin ongelmiin. Työnantaja voi vaikuttaa työvuorojen kuormittavuuteen ja jaksotukseen sekä auttaa arjen ja työn tasapainottamisessa. Työntekijällä on silti yhä oma vastuunsa.

”Työntekijän vastuulla on, mitä hän tekee silloin kun ei ole työnantajan ympäristössä, eli miten hän huolehtii sekä fyysisestä että henkisestä palautumisestaan.”

Scandicin vuosittainen työvoiman vaihtuvuus on noin 15%, kun keskimääräinen vaihtuvuus matkailu- ja ravintola-alalla on EK:n mukaan noin 20%. Mattila ei usko, että vaihtuvuudesta päästään kokonaan eroon. Työvoiman kohtaanto-ongelma, eli se, että samaan aikaan on sekä työvoimapulaa että työttömyyttä, näkyy selvästi myös hotellialalla.

”Keskimäärin pidempiä työsuhteita on pienemmillä paikkakunnilla. Siellä ihmiset sitoutuvat vahvemmin, ehkä siksi, ettei näillä alueilla ole myöskään työmahdollisuuksia niin paljon. Sitten on alueita kuten Kainuu, jossa on todella korkea työttömyys, mutta samalla tosi vaikea saada henkilökuntaa joihinkin tehtäviin.”

Riikka Mattilan kolme tärkeintä mittaria johtamisen apuna:

  • Taloudelliset mittarit – kertovat, miten menneisyydessä onnistuimme
  • Asiakaspalaute kertoo meidän tämän päivän suorituksestamme
  • Ihmisiin liittyvät mittarit ennustavat tulevaa

”Kaikilla mittareilla on oma tehtävänsä. Minä olen tosi kiinnostunut siitä, mitä vieraamme meistä ajattelevat. Käyn aika usein asiakaspalauteportaalissa katsomassa, miten asiakaskokemus kehittyy. Henkilöstön sitoutumisen mittaaminen kertoo puolestaan todella paljon siitä, miten tulemme onnistumaan tulevaisuudessa.”

Piditkö artikkelista?

Rekisteröidy ja kokeile MustReadia 14 päivää maksutta

Keskustelu

Tätä juttua ei ole vielä kommentoitu.

Jätä kommentti