Hävikistä hyvikkiä? Ruoka-apu ei ratkaise ruokahävikin ja ruokaköyhyyden ongelmia

Hävikin hyödyntäminen ruoka-apuna ei ole niin suuri ekoteko, kuin arkijärki antaa ymmärtää. Hävikin ja avun kytkös osoittaa, että ruoka on samaan aikaan niin halpaa, että sitä voidaan heittää pois – ja niin kallista, ettei kaikilla ole varaa ostaa sitä, Anna Sofia Salonen tutkimusryhmineen Itä-Suomen yliopistosta kirjoittaa. VAPAA LUKUOIKEUS

Anna Sofia Salonen, Marjukka Laiho, Anu Lainio, Milja Pollari Itä-Suomen yliopisto
Hävikistä hyvikkiä -ajattelu kuulostaa ratkaisuna loogiselta ja tarpeelliselta, mutta sen kriittinen tutkimusperustainen tarkastelu tekee näkyväksi keskeisiä kestävyyden ja eriarvoisuuden ongelmia, Anna Sofia Salonen, Marjukka Laiho, Anu Lainio ja Milja Pollari kirjoittavat.

Nykyinen elintarvikejärjestelmä tuottaa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti enemmän ruokaa kuin on mahdollista kuluttaa. Samaan aikaan kaikilla ihmisillä ei ole varaa riittävään ja ravitsevaan ruokaan.

Länsimaisissa vauraissa yhteiskunnissa tätä ristiriitaa on pyritty ratkaisemaan siten, että ruokahävikkiä ohjataan ruoka-avun resurssiksi. Ruoka-apu on kehystetty sosiaaliseksi ja ekologiseksi innovaatioksi, jonka avulla hävikistä tehdään ”hyvikkiä”.

Hävikistä hyvikkiä -ajattelulla on vaikutusvaltaisia puolustajia. Isossa-Britanniassa Kuningas Charles aloitti syntymäpäivänsä kunniaksi syksyllä 2023 hankkeen, joka pyrkii ohjaamaan ruokahävikkiä ruoka-aputoimintaan tavoitteena rakentaa siltaa hävikin ja ruokaköyhyyden välille.

Suomessa presidentti Sauli Niinistö on puhunut julkisesti sekä hävikin että ruoka-avun kysymyksistä.

Kaikki Suomen ruokakaupan suuret toimijat, S-ryhmä, Kesko ja Lidl, kertovat lahjoittavansa hävikkiä hyväntekeväisyyteen.

Ympäri Suomen toimii myös laaja joukko ruoka-avun tarjoajia, jotka jakavat hävikkiruokaa hyväntekeväisyytenä heikossa sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa oleville ihmisille.

Avun tarve kasvaa – mutta hävikin määrä laskee

Hävikistä hyvikkiä kuulostaa ratkaisuna loogiselta ja tarpeelliselta.

Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että ruokahävikin ja ruokaköyhyyden välinen kytkös on hauras ja haavoittuvainen. Tästä kertoo se, että viime vuosien monet yhteiskunnalliset kriisit ovat kasvattaneet ruoka-avun tarvetta samalla, kun ruokahävikin määrä laskee.

Ekologiset edistysaskeleet ovat johtaneet paradoksaalisesti ruoka-avun resurssien vähenemiseen.

Hävikistä hyvikkiä -ajattelun kriittinen tutkimusperustainen tarkastelu tekee näkyväksi keskeisiä kestävyyden ja eriarvoisuuden ongelmia.

  1. Se paljastaa ekologisuuden harhan: hävikin hyödyntäminen ruoka-apuna ei ole niin suuri ekoteko, kuin arkijärki antaa ymmärtää. Elintarvikejärjestelmän hävikin vähentäminen ei mittavasti vähennä koko hävikin määrää, sillä suurin osa hävikistä syntyy kotitalouksissa.
  2. Hävikki ruoka-apuna ei tee ruoan tuotannosta ja kulutuksesta kestävämpää. Sen sijaan se johtaa asetelmaan, jossa tarvitsemme hävikkiä auttaaksemme köyhiä ihmisiä, ja köyhiä ihmisiä ollaksemme yhteiskuntana ekologisia.
  3. Hävikin ja ruoka-avun kytkös osoittaa, että ruoka on samaan aikaan niin halpaa, että sitä voidaan heittää pois, ja niin kallista, ettei kaikilla ole varaa ostaa sitä. Tämä taloudellisuuden harha asettaa ruoka-avun varassa elävät ihmiset asemaan, jossa he ovat samanaikaisesti sekä syrjäytettynä että riippuvaisia kulutusyhteiskunnasta.

Toisen biojätteestä toisen päivällinen?

Hävikistä hyvikkiä -ajatus ei lopulta ratkaise köyhyyttä tai edesauta sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ruoka-apu ei takaa sen saajalle ruoan riittävää määrää sekä ravitsevaa ja sopivaa ruokavaliota. Toisen biojätteestä tulee toisen päivällinen.

Ruokaturvaa edistävät ja ruokahävikkiä vähentävät sosiaaliset innovaatiot vaativat näiden ristiriitojen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi vaaditaan kykyä ja tahtoa mielikuvitella tulevaisuutta, jossa sekä ruoka-avun tarve että hävikki voisivat vähetä kestävällä tavalla.

Ruoka-apu ilmaantui Suomeen 1990-luvun laman myötä. Se oli alun perin tarkoitettu väliaikaiseksi. Kolmessa vuosikymmenessä ruoka-avun tarve ei ole kuitenkaan kadonnut.

Itä-Suomen yliopistossa meneillään oleva tutkimushanke Utopioita ruokajonosta selvittää, onko ruoka-apu tullut jäädäkseen vai onko sen parissa toimivilla yhä kykyä tai tahtoa mielikuvitella se nykyisessä laajuudessaan tarpeettomaksi, ja mitä tällainen muutos vaatisi.

Tämän sisällön mahdollistaa Itä-Suomen yliopisto.
Journalistinen päätösvalta on MustReadin toimituksella.

Tämä artikkeli on julkaistu Creative Commons CC BY-ND 4.0 -lisenssillä.

Piditkö artikkelista?

Rekisteröidy ja kokeile MustReadia 14 päivää maksutta

Keskustelu

Antti Marttinen 11.3.2024 15:03
Kiitos kiinnostavasta keskustelunavauksesta!
Hävikki/hyvikkikierre saattaa olla yllättävän vaikeasti ratkaistavissa. Pääsyy ruokakauppojen hävikkiin taitaa olla siinä, ettei ole löytynyt tapaa arvioida kyllin tarkasti kulloisenkin päivän ostosten määrää. Ehkä tekoäly parantaa osuvuutta? Toki hävikki vähenisi myös ns. tyhjien hyllyjen menetelmällä, eli että tarjolla olisi aina varmuuden vuoksi vähemmän tuotteita kuin olisi kysyntää.
Se saattaisi tosin nostaa hintoja ja lisätä ruoka-avun tarvetta?
Jos taas esimerkiksi ruuan alvin nollaamisella pyrittäisiin alentamaan hintoja, jotta useammalla olisi varaa ostoksiin, johtaisiko se entistä suurempaan kotitalouksien ruokahävikkiin?

Jätä kommentti