Oulussa markkinoidaan uutta matkailualuetta ulkomaisille kävijöille – alueen saavutettavuus on pullonkaula, jonka Oulun Matkailun toimitusjohtaja haluaisi ratkaista

Oulu lähialueineen saa matkailumarkkinoinnissa voimaa uudesta Pohjolan rengastiestä. Aluetta kehitetään matkailukohteena kestävämmäksi varsinkin kansainvälisiä turisteja varten. Oulun Matkailun toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari tiedostaa lentämisen päästöt ja toivookin erityisesti lähilentojen korvaamista junaliikenteellä. VAPAA LUKUOIKEUS

Markus Leskinen
Oulun Matkailun toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari on luopunut Oulussa autosta ja siirtynyt polkupyörän käyttöön. Arkea helpottaa myös uuden toimiston sijainti kodin lähellä.

Oulua ei varsinaisesti tunneta matkailukaupunkina, jos ei lasketa norjalaisia Nallikarin rannalla tai suomalaisia kuvauttamassa itseään Toripolliisi-patsaan kupeessa. Usealle kaupunki toimii porttina kohti Lappia.

Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtajan Yrjötapio Kivisaaren mukaan Oulu ja alueen muut kaupungit ovatkin yksinään hampaattomia matkailumarkkinoilla, mutta yhteistyössä on voimaa.

Sen valjastamiseen tähtää viime kesänä valmistunut matkailukokonaisuus Pohjolan rengastie, jota on kehitelty ja markkinoitu erityisesti kansainvälisille matkailijoille.

Rengastie käsittää Oulun lisäksi kahdeksan muuta kuntaa ja kaupunkia noin kahden tunnin ajomatkan sisällä Oulusta. Alueelta löytyvät muun muassa Kalajoen Hiekkasärkät, Vanhan Raahen ja Iin Haminan historialliset alueet, Rokuan Geopark ja Syötteen kansallispuisto.

“Se on kuin Suomi pienoiskoossa. Meri, saaristo, metsät, Järvi-Suomi ja tunturit. Et löydä mistään sellaista paikkaa, jossa ne olisivat parin tunnin päässä niin kuin Oulussa ”, Kivisaari sanoo.

Luonto ja rauhallisuus valttikorttina

Oulun seudulla tapahtuu matkailun näkökulmasta mielenkiintoisia asioita tulevina vuosina. Päällimmäisenä on kulttuuripääkaupunkivuosi 2026, jonka odotetaan tuovan jopa 200 miljoonaa euroa Pohjois-Suomeen.

Oulun matkailun toimisto muutti hiljattain yhteen Oulun Kulttuurisäätiön kanssa. Kivisaaren mukaan tavoitteena on osata kertoa myös maailmalle alueen kulttuuritapahtumista.

“Kansainvälinen matkailumarkkinointi on pitkäjänteistä hommaa. Pitää valita identiteetti ja pysyä siinä.”

Kivisaaren mukaan alueen kulttuuri ja rikas historia sekä luonto ovat asioita, joita pitää nostaa esiin. Sen lisäksi tärkeitä ja uniikkeja asioita ovat turvallisuus, puhtaus ja saavutettavuus.

“Se riittää, että osaamme kertoa näistä asioista oikealla tavalla.”

Oulussan odotetaan myös innolla mahdollista Sanginjoen kansallispuiston perustamista. Sanginjoen alue sijaitsee alle puolen tunnin ajomatkan päässä Oulun keskustasta, ja se palvelisi siten helposti kaupungissa vierailevia matkailijoita.

“Se paaluttaisi luonnon mukaan ottamista tähän meidän matkailuumme.”

Kansainvälisestä matkailusta haetaan kasvua

Aiemmin Levin Matkailun toimitusjohtajana toiminut Kivisaari aloitti työnsä Oulussa tasan vuosi sitten. Työ painottuu matkailun markkinointiin, sillä Oulussa matkailun kehittäminen ja matkailuneuvonta kuuluvat BusinessOulun alaisuuteen.

Hanketyön myötä Kivisaaren työ on kuitenkin lipsunut myös matkailun kehittämiseen. Yhdessä alueen yrittäjien kanssa Pohjolan rengastietä on kehitetty kestävän matkailun edistämiseksi.

“Erityisesti kansainvälisille matkanjärjestäjille kestävä matkailu on tärkeää”, Kivisaari kertoo.

Kivisaaren mukaan Oulun kannalta olennaisinta on kehittää Pohjolan rengastien julkista liikennettä siten, että turistit voivat tulevaisuudessa tehdä mahdollisimman suuren osan päiväretkistään julkisilla.

“Toinen kestävyyden aspekti on sähkö- ja hybridiautojen riittävä latauspisteiden määrä reitillä.”

Vaikka matkailua hidastavat koronan jälkeen uudet epävarmuustekijät, Kivisaari uskoo, että nyt kannattaa luoda uusia pohjia matkailulle.

“Unelmia täytyy luoda, jotta me pysytään ihmisten mielissä ja ollaan valmiina silloin kun on aika matkustaa. Voimme ehkä olla se uusi kohde, jota ihmiset haluavat tulla katsomaan.”

Koronan jälkeen alueen matkailua on elvytetty auttamalla yrityksiä kehittämään kansainvälistä matkailua ja matkailun markkinointia. Kestävyyden lisäksi teemoja ovat olleet myös saavutettavuus, esteettömyys, inklusiivisuus ja niin sanottu sateenkaarimatkailu.

Pyöräilykaupunkina tunnetussa Oulussa on myös paljon potentiaalia pyöräilymatkailuun. Kivisaaren mukaan kaupungin rauhallisuus ja turvallisuus sekä hyvät väylät hyvillä opasteilla saavat kansainvälisiltä matkailijoilta kiitosta.

Kansainväliset matkailijat pitää Kivisaaren mukaan ottaa huomioon myös matkailupalveluita tuotettaessa, jotta esimerkiksi kotisivut olisivat tarjolla edes englanniksi.

Tavoitteet ulkomaalaisten matkailijoiden määrän suhteen ovat kuitenkin erittäin maltillisia. Kivisaaren mukaan hotellien vapaaseen kapasiteettiin toivotaan täytettä talvikaudelle niille ajoille, jolloin suomalaiset eivät yleensä matkusta vapaa-aikanaan. Esimerkiksi eläkeläisillä on aikaa matkustaa myös silloin kun suurin osa ihmisistä on töissä.

“Haluamme hotellien käyttöasteet hyvin tasaisiksi läpi vuoden. Tämä lisää toimialan kannattavuutta ja houkuttelee toivottavasti lisää hotellitoimijoita alueelle.”

Matkailijoita myös kaukomailta

Kivisaaren mukaan yrittäjät ovat itse toivoneet paljon sitä, että liikenneyhteyksien kehittämiseen panostettaisiin. Tavoitteena on myös kehittää Oulun lentoyhteyksiä, jotta kansainvälisiä matkailijoita saataisiin Ouluun.

“Ouluun on kyllä hyvät kotimaan yhteydet, mutta vaikkapa Tampereeseen verrattuna suoria yhteyksiä Eurooppaan ei ole”, Kivisaari kertoo.

Kivisaaren mukaan myös kaukomarkkinat täytyy pitää mielessä. Hän näkee suuren potentiaalin siinä, että moneen kertaan Norjan nähneet amerikkalaisturistit saattavat olla kiinnostuneita muista Pohjoismaista. Kivisaari nostaa esiin myös Finnairin, jonka strategia on kääntynyt Aasiasta Pohjois-Amerikkaan.

Varsinkin kaukomatkailijoiden lentämisestä syntyy runsaasti päästöjä. Kivisaari sanoo olevansa tietoinen kaukomatkailun ongelmallisuudesta. Hän pitää tärkeimpänä lähilentämisen korvaamista nopeilla raideyhteyksillä ja ehkä joskus tulevaisuudessa hyperloopin kaltaisilla ratkaisuilla.

“Meret ylittävä lentäminen on tulevaisuudessakin matkailun muoto, ja tässä tapauksessa matkailijoille tarjottavat kompensointiohjelmat ovat tärkeitä tapoja matkailun kestävyyden kehittämisessä.”

Junamatkustaminen on virkistymässä pohjoisen alueella, sillä vain muutaman vuoden päästä henkilöjunaliikenteen on määrä käynnistyä jälleen uudelleen Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä

Kivisaaren mukaan rata on äärimmäisen tärkeä lisä Oulun matkailulle: se parantaa kaupungin saavutettavuutta huomattavasti. Hän uskoo, että junayhteyden myötä uusista matkailijoista merkittävä määrä voi tulla Ruotsista ja Norjasta.

“Perämerenkaari on meille tärkeä matkailualue. Lähistöllä on muutaman tunnin matkan päässä paljon ruotsalaisia ja norjalaisia matkailijoita.”

Markkinointia tiedon pohjalta

Oulun Matkailu on Suomen mittakaavassa pieni matkailumarkkinointiorganisaatio: sen budjetti on 600 000 euroa vuodessa, ja se työllistää Kivisaaren lisäksi yhden henkilön. 

Kivisaaren ensimmäisen vuoden aikana Oulun Matkailussa on kehitetty myös niin sanottua tiedolla johtamista. Käytännössä se tarkoittaa datan keräämistä: Mistä matkailijat tulevat, mistä he ovat kiinnostuneita, mitä he tekevät ja niin edelleen. Tietoja hyödynnetään markkinoinnin kohdistamisessa.

Datasta on selvinnyt muun muassa se, että Oulun seutu kiinnostaa erityisesti lapsiperheitä ja luonnossa liikkujia. Matkailijat ovat useimmiten kiinnostuneita tapahtumista, mutta myös luonnonläheisyys on merkittävä tekijä.

“Verkkosivuilta haetaan usein tietoa nuotiopaikoista, mikä saattaa selittyä myös sillä, että oululaiset itse hakevat tietoa niistä.”

Tietojärjestelmiä on kehitetty myös asiakkaiden suuntaan. VisitOulun nettisivut siirrettiin Oulun kaupungin nettisivujen yhteyteen, ja samalla uudistettiin sivujen sisältöä. Nyt sivuilta löytyy matkailijoita kosiskelevia sisältöjä, mutta sivut palvelevat myös Ouluun muuttajia.

Samalla sivujen viestintää muutettiin Kivisaaren mukaan uuden Oulu-brändin mukaisesti hieman raflaavammaksi.

“Saatamme sanoa provosoivasti nettisivuilla, että eihän täällä ole mitään nähtävää.”

Matkailun pitää hyödyttää myös paikallisia

Oulun Matkailu järjestää lisäksi ulkomaisille matkanjärjestäjille vierailuja Oulun seudulle. Kivisaari kertoo huomanneensa, että matkanjärjestäjät saattavat ihastella sellaisia asioita tai paikkoja, joita paikallinen ei osaa välttämättä pitää näkemisen arvoisena.

“Virkamiehet ja poliitikotkin ovat joskus kyselleet, että miksi tätä nyt kannattaisi markkinoida, kun eihän täällä ole mitään nähtävää.”

Virallisten markkinointiväylien lisäksi Kivisaari uskoo niin sanotun viidakkorummun voimaan, sillä Oulussa käydään paljon esimerkiksi sukulaisten luona. Opiskelukaupungissa on myös paljon kansainvälisiä vaihto-oppilaita.

“Oululaisten pitää tietää, mitä täällä tapahtuu, ja on tärkeää, että meidän oma yhteisömme on mukana tässä.”

Kivisaari ei kuitenkaan halua Suomeen mitä tahansa matkailijoita vaan sellaisia, jotka osaavat kunnioittaa paikallista luontoa ja ympäristöä.

“Meidän pitää osata valita ne matkailijat, keitä me tänne halutaan. Matkailu tehdään aina yhteisön ehdoilla.”

Kivisaari korostaa, että matkailun pitää hyödyttää myös paikallisia, esimerkiksi tuoda kaupunkiin palveluita, joita siellä ei muuten olisi. Kyse ei siis ole nollasummapelistä.

“Hyvä paikka asua on hyvä paikka vierailla.”

Tämän sisällön mahdollistavat Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Osuuskauppa Arina.
Journalistinen päätösvalta on MustReadin toimituksella.

Piditkö artikkelista?

Rekisteröidy ja kokeile MustReadia 14 päivää maksutta

Keskustelu

Tätä juttua ei ole vielä kommentoitu.

Jätä kommentti