Kaupallinen yhteistyö Kansanvalistusseura

Luovuus on tulevaisuuden radikaali käyttövoima ― Kirjailija, dekaani ja tanssija kertovat, miksi kulttuuriin tulee investoida

Taide on dialogia, törmäyksiä, jotka muuttavat katsettamme tulevaisuuteen. Kulttuuri ja sivistys ovat kasvualusta, johon upotamme juuremme. Finlandia-palkittu kirjailija Sirpa Kähkönen sanoo, että kokeilemisen kulttuuri kuuluu sekä taiteeseen että keksintöihin. VAPAASTI LUETTAVISSA

Kaupallinen yhteistyö: Kansanvalistusseura
Elävän musiikin yhdistys Elmu valtasi entisen Lepakko-yömajan bändien käyttöön vuonna 1979. “Taiteilijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen eivät sulje toisiaan pois, mutta en näe osallistumista myöskään velvoittavana taiteilijuudelle”, tutkija ja tanssija Satu Tuittila sanoo. Kuva: Aimo Hyvärinen / Helsingin kaupunginmuseo, lisenssi CC BY4.0

Kuvittele maailma ilman taidetta, sivistystä ja kulttuuria. Kirjailija Sirpa Kähköselle sellainen maailma on mahdoton. 

”Niin kauan kuin on ihmisiä, on ihan varmasti taidetta.  Mielestäni sivistys, kulttuuri ja taide kuuluvat yhteiskunnan perusasioihin”, hän sanoo. 

Perusasioiden pitää olla jokaisen ulottuvilla kuten juomakelpoisen veden ja hengitettävän ilman. Näin on oltava myös tulevaisuudessa, sillä planeettamme elinkelpoisuus vaatii meitä haastamaan radikaalisti nykyisen ajattelumme ja toimintamme. 

Siksi meneillään olevan, opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän, Sivistyksen teemavuoden tavoite on nivoa taide ja kulttuuri kestävään tulevaisuuteen. Kaikille avoimena tapahtumien vuonna pyyhitään pölyt sivistyksen päältä sekä kytketään sivistys yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kaikkien arkeen.

Taide ja kulttuuri sivistyksen edelläkävijöinä

  • Teema näkyy vuoden mittaan tapahtumissa, joita on Sivistyksen teemavuoden kalenterissa kaikkiaan lähes 200. 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän Sivistyksen teemavuoden tapahtumia koordinoi sitoutumaton Kvs-säätiö.
  • Maamme vanhin sivistyssäätiö, Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö), juhlistaa samalla jo 150-vuotista toimintaansa. Sivistys.fi

”Jokaisessa ihmisessä piilevä luovuus on saatava maksimaalisesti käyttöön, jotta voimme pärjätä ihmiskuntana, yhteiskuntina, valtioina ja organisaatioina”, Aalto-yliopiston dekaani Tuomas Auvinen sanoo.

Erityisesti luovuutta tarvitaan aikamme kriittisimmässä kysymyksessä, ekologisessa kriisissä. Ilmastonmuutos, luontokato ja saastuminen ovat näkyvillä, mutta kattavasta tutkimustiedosta huolimatta ne koskettavat yhä liian harvoja. 

”Taide voi herättää tunteita ja koskettaa — ja siten tukea tarvittavaa muutosta”, tanssitaiteilija ja tutkija Satu Tuittila sanoo.

”Taide tarvitsee julkista tukea ja rakenteita ja välittävää porrasta mutta myös arvostusta”, tanssitaiteilija ja tutkija Satu Tuittila toteaa. (Kuva: Liisa Kontunen)

Tulevaisuuteen kurkottaminen vaatii visionäärisyyttä

Tulevaisuuden hahmottaminen tästä ajasta käsin perustuu aina kuvitteluun, sillä emme voi tietää nykyisyyden perusteella varmasti, miten asiat kehittyvät. 

”Taiteen ja fiktion avulla voimme kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, jotka selkeästi poikkeavat nykyisyydestä. Ne voivat olla toivottavia tai dystooppisia ja avartavat ajatteluamme siihen suuntaan, mitä kohti ehkä haluaisimme mennä”, Tuittila pohtii.

Sivistys on tulevaisuuden kuvittelun perusta. Kun ymmärrämme historiaa ja aiempien sukupolvien valintoja, voimme saada oppia tulevaisuuden valintoihin. Sivistyksen teemavuodessa taide ja kulttuuri nivoutuvatkin vahvasti kestävään tulevaisuuteen.

”Taiteen ja kulttuurin voima on siinä, että näillä aloilla on opittu toimimaan epävarmuuden keskellä. Emme aina voi tietää lopputulosta, voimme vain etsimisen kautta päätyä johonkin, joka voi olla jopa parempaa kuin alun perin suunnittelimme” – Tuomas Auvinen

Teknologian aloilla innovointia ja patenttien hakemista pidetään itsestäänselvyyksinä ja investoinnin arvoisina.  Kähkösen mielestä niin pitäisi olla taiteessakin. 

”Taide on ihan samanlaista kuin keksintöjen tekeminen, koska siihen liittyy kokeilemista. Sen tunnustamisella on yhteiskunnallinen merkitys, että ei ole sataprosenttista varmuutta siitä, mitä taide tuottaa. Pidemmällä aikavälillä se voi tuottaa lähes mitä vain”, hän sanoo.  

”Innovointiin pitää sijoittaa rahaa taiteessakin, vaikka kokeiluista ei välittömästi syntyisi mitään.” – Sirpa Kähkönen

Tulevaisuuden visiointiin tarvitaan myös moniäänisyyttä ja moninäkökulmaisuutta. 

Sirpa Kähkönen huomauttaa, että kulttuurimme ei ole enää sama kuin se on ollut vaikkapa 1960-luvulla, ja elämme nykyään toisenlaisessa Suomessa. 

”Ihmiset eivät ole välineitä, vaan heidän kulttuurinsa ja kokemuksensa pitää läpäistä meidän mielenmaisemamme. Heidän äänensä pitää kuulua.”

”Haluaisin, että huoltovarmuudesta puhuttaessa ymmärrettäisiin, että taide on hyvin itsenäistä ja omalakista. Sitä ei voi ikään kuin tilata kuten maskeja”, Sirpa Kähkönen sanoo. (Kuva Jonne Räsänen/ Otava)

Autenttisuus on erottuvuustekijä

Digitalisaatio tuo mukanaan haastavia kysymyksiä: Miten hakukoneiden algoritmit toimivat? Pysyvätkö kaikki mukana yhteiskunnassa? 

”Tanssitaustaisena pohdin miten kehollisen hiljaisen tiedon käy yhä digitalisoituvammassa maailmassa. Kadotammeko kykyämme aistia ja havainnoida ilman lisävälineitä?” Tuittila kysyy.

Niinkin tosin voi käydä, että digitalisaation ja tekoälyn vallatessa alaa autenttiset kokemukset korostuvat entisestään, koska ne mahdollistavat aidon vuorovaikutuksen. Juuri se on taiteen, kulttuurin ja sivistyksen perusta sekä vahvuus.

Tekoälyn kasvava valta tuo mukanaan myös eettisiä kysymyksiä. Ne ovat merkittäviä erityisesti kulttuurikentällä ja luovilla aloilla.

”Tekoäly jatkaa niistä asioista, joita yhteiskuntaan on historiallisesti muodostunut. Tämä on aika pelottava kehityskulku, jos pelkästään esimerkiksi valkoisen keski-ikäisen miehen näkökulma korostuu, sillä se ei vastaa sitä yhteiskuntaa, jossa me tällä hetkellä elämme”, Tuomas Auvinen sanoo.

”Ihmiskunta, yhteiskunnat, maat, organisaatiot ja yksilöt kaikilla tasoilla tarvitsevat luovuuden kompetenssia, jotta voimme ratkoa globaaleja haasteita”, Tuomas Auvinen arvioi. (Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto)

Taiteilijan valta ja vastuu

Moni taitelija osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi kestävyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Taiteilijaa ei kuitenkaan voi pakottaa mihinkään rooliin tai minkään välineeksi.

”Taiteilijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen eivät sulje toisiaan pois, mutta en näe osallistumista myöskään velvoittavana taiteilijuudelle. Toisaalta ihmisyyden ja planeetan tulevaisuuden kannalta meidän jokaisen tulee kriittisesti tarkastella omaa toimintaamme”, Satu Tuittila sanoo.

Hän harmittelee, että taiteen ja kulttuurin merkitys ei näy riittävästi ja monipuolisesti julkisessa keskustelussa, joten sen merkityksellisyyttä voi olla vaikea hahmottaa.

Sirpa Kähkönen on samoilla linjoilla. 

”Taiteen logiikka on kyseenalaistaa luonnon välineellistäminen ja länsimaisen kulttuurin pitkään vallitseva ajattelutapa, että täytyy aina vallata enemmän ja saada aina enemmän. Kestävä tulevaisuus tarkoittaa sitä, että valloittamisen logiikka murtuu.”

Kulttuuriala ja huoltovarmuustoiminta

  • Henkinen kriisinkestävyys on yksi Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritellyistä elintärkeistä toiminnoista. Sen ylläpitämisessä kulttuurilla on keskeinen merkitys.
  • Kulttuurin merkitys kansalaisten resilienssille, kokonaisturvallisuudelle sekä kansalliselle yhteenkuuluvuuden tunteelle sisältyy myös Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaan.
  • Paraikaa Huoltovarmuuskeskus selvittää kulttuurialan ottamista mukaan huoltovarmuustoiminnan piiriin
  • Kehittämistä vaativat poliittisten päätöksentekijöiden ymmärryksen lisääminen kulttuurialan merkityksestä häiriötilanteissa, kulttuurin sisältöjen ja taiteen merkitys kansalaisia yhdistävänä tekijänä, medialukutaito sekä kulttuurialan palveluiden saatavuus poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa.

 

Taide muutosvoimaksi

Yhtenäiskulttuurista irtautuneessa tulevaisuuden Suomessa moniäänisyys on myös yhdenvertaisuutta, esteetöntä pääsyä taiteen ja kulttuurin kentälle. Se koskee taiteilijoita ja yleisöä. 

Siihen tarvitaan vahvat rakenteet.

”Palveluiden on oltava riittävän lähellä, jotta ne on helppo löytää. Erilaisille tekijöille täytyy löytyä mahdollisuudet taiteen tekemiseen. Meillä täytyy olla myös riittävä sitoutuminen taiteen ja kulttuurin rahoittamiseen ja tukemiseen, jotta moniäänisyys voi kukoistaa”, Tuomas Auvinen sanoo.

”Taide ei ole vain luksusta vaan luonteva osa ihmisten arkea avoimina monipuolisina kirjastoina, päiväkoti- ja palvelutalovierailuina, julkisina taideteoksina, ilmaistapahtumina, koululaisten työpajoina.” – Satu Tuittila

Tulevaisuustalo Sitra puhuu tulevaisuusvallasta. Se on valtaa vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena ja toivottavana. 

Sirpa Kähkönen arvioi, että tällä hetkellä tulevaisuusvaltaa on lukutaitoisilla ja niillä, jotka voivat hahmottaa tulevaisuutta, ymmärtävät sen mielen ja kokevat, että on mielekästä olla osa tulevaisuutta rakentavaa joukkoa.

”Meidän pitää löytää ne ryhmät, jotka jäävät piiloon valtaa käyttävien edushenkilöidensä taakse, kuten usein naiset ja tytöt.”

Tulevaisuusvaltaa pitäisi valuttaa niille, joilta toimijuus ja osallisuus ei luonnostaan synny.

”Toivon päättäjien aidosti ymmärtävän, että taiteella, kulttuurilla ja sivistyksellä on merkitystä. Sen tulee näkyä konkreettisesti, ei vasta kaiken muun jälkeen. Esimerkiksi koulutuksesta leikkaaminen ja ihmisen elinikäisen sivistyksen vaarantaminen ovat sellaista yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintaa, josta seuraa kulttuuriton tulevaisuus”, Kähkönen sanoo.

Teksti: Kansanvalistusseura / Elina Heiskanen ja Terhi Kouvo

Piditkö artikkelista?

Rekisteröidy ja kokeile MustReadia 14 päivää maksutta