Kaupallinen yhteistyö Työeläkeyhtiö Elo

Aivan liian moni yrittäjä alivakuuttaa itsensä ja se on ongelma – selvitimme miksi?

Yrittäjien alivakuuttaminen on jo niin yleistä, että se heikentää kollektiivisen työeläketurvan perusideaa. YEL-vakuutusta verrataan usein sijoitustuotteisiin, vaikka YEL on nimensä mukaisesti ensisijaisesti vakuutus, joka tarjoaa sosiaaliturvaa.

Kaupallinen yhteistyö: Työeläkeyhtiö Elo
Papu Designin yrittäjä Anna Kurkela ja Elon kehitysjohtaja Eero Sallasmaa keskustelevat YEL-vakuuttamisesta. Kuva: Annukka Pakarinen

Lyhyesti

  • Joka kolmannen yrittäjän YEL-vakuutus on minimitasolla, joka oikeuttaa hyvin alhaiseen eläketurvaan.
  • Keskimäärin yrittäjät asettavat työtulonsa YEL-vakuutuksessa summaan, joka vastaa noin 70 prosenttia ansiotasosta.
  • Alivakuuttamisen seuraukset tulevat monelle yrittäjälle yllätyksenä, pahimmillaan se johtaa eläkeiän köyhyyteen.
  • Papu Designin Anna Kurkela on tyypillinen nyky-yrittäjä. Kolmikymppinen kansainvälistä bisnestä kasvattava designsuunnittelija, jolle YEL-vakuuttamisen tason määrittely ei ole helppoa

Papu Designin keltainen mekko välkkyy kilpaa kevätauringon kanssa. Lähempi tarkastelu näyttää, että veikeät kuviot luomupuuvillaisen kankaan pinnassa ovat kuumailmapalloja. Mekko on kuin hauskuutta elämään tuova turvavaate.

Tänään emme kuitenkaan puhu ekologisista designvaatteista vaan eläketurvasta yrittäjä ja vaatesuunnittelija Anna Kurkelan kanssa. Miten olet hoitanut eläketurvasi, Anna?

”Minulla on vähän isompi YEL-vakuutus kuin aivan minimi. Haluan enemmän eläketurvaa, mutta tässä vaiheessa en ole kokenut, että pystyisin maksamaan ihan täysin tulotasoani vastaavaa eläkemaksua. Tämä voi muuttua lähitulevaisuudessa, kun saan yritystoiminnan vielä parempaan kuntoon. Olen siis ajatellut nostaa vakuutustasoani”, Kurkela sanoo

Kurkela on tyypillinen nyky-yrittäjä. Kolmikymppinen kansainvälistä bisnestä kasvattava designsuunnittelija, jolle yrittäjän eläkevakuutuksen eli  YEL-vakuutuksen tason määrittely ei ole helppoa. Onneksi Kurkela on kuitenkin ottanut itselleen minimisummaa paremman YEL-vakuutuksen.

Vuonna 2012 perustettu Papu Design -yritys on kasvanut vauhdilla pari viime vuotta kansainvälisesti. Yrityksellä on myyntiä jo muun muassa Yhdysvaltoihin, EU-alueelle ja Japaniin. Kurkela arvioi yrityksen liikevaihdon kasvavan tänä vuonna kolmen miljoonan luokkaan.

Elon tilastojen mukaan yrittäjistä noin kolmanneksella työtulo on määritelty YEL-vakuutuksessa alle 12 800 euroon vuodessa – niin matalaksi, että se ei työttömyyden kohdatessa oikeuttaisi Kelan peruspäivärahaan tai ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Vaikka työeläkeyhtiöt neuvovat YEL-vakuutuksen oikean tason määrittelyssä, alivakuuttaminen on tavallista muillakin yrittäjillä. Yrittäjien vakuutettu työtulo suhteessa ansiotasoon on keskimäärin 70 prosenttia, vaikka YEL-työtulon pitäisi jo lainkin mukaan vastata yrittäjän työpanoksen arvoa.

Alivakuuttamisen seuraukset tulevat monelle yrittäjälle yllätyksenä.

 

Elon kehitysjohtaja Eero Sallasmaa on huomannut, että useiden yrittäjien YEL-vakuutustaso jää laahaamaan minimiin, vaikka yritystoiminta olisi ollut pystyssä jo useita vuosia kannattavasti.

“Pahoin pelkään, että suurin osa yrittäjistä ei tiedä, mitä vakuutusturvansa osalta tekee. Teemme neuvontaa ja jatkossa varmaankin datan hyödyntäminen ja kehittyvä teknologia auttavat. Työpanoksen arvon yritystoiminnan muuttuessa tietää kuitenkin parhaiten yrittäjä itse.”, Sallasmaa sanoo.

Sallasmaan mukaan on aivan selvää, että yrittäjän eläkevakuutustason suunnitteluun kuuluu itsenäisyyttä, mutta hän epäilee, että moni pitää YEL-vakuutuksen liian alhaisena perustuen virheellisiin käsityksiin

Alivakuuttaminen muodostaa myös rakenteellisen ongelman vakuutusjärjestelmälle. YEL on luotu yrittäjien yhteisölliseksi vakuutukseksi, joka tasoittaa yrittäjien elämää, jos jotakin ikävää sattuu kohdalle. Järjestelmä kantaa, kun jokainen hoitaa oman osuutensa järjestelmän ylläpidosta, eli maksaa vakuutusmaksua.

Kävimme läpi tyypillisimmät virheelliset käsitykset YEL-vakuutuksesta, joita löysimme erilaisilta keskustelupalstoilta, blogeista ja artikkeleista.

Virheväittämä 1

”Yrittäjän kannattaisi sijoittaa mieluummin osakkeisiin kuin maksaa YEL-maksuja.”

YEL-vakuutuksen ja sijoitustoiminnan rinnastaminen on vaikeaa, koska YEL on nimensä mukaisesti vakuutus. Se ei ole samalla tavalla sijoitus kuin osakesäästäminen.

Elon Eero Sallasmaan mukaan useimmissa laskelmissa, joissa rinnastetaan osakesäästäminen ja YEL-vakuutus, unohdetaan ottaa huomioon indeksi. Eläkevakuutuksessa indeksi huomioidaan aina, sekä työuran aikana että eläkkeensaajana. Indeksi luo merkittävän korkoa korolle -ilmiön. Vertailua vaikeuttavat myös pankkien perimät transaktiokulut ja verotus.

Jutun lopussa olevissa kaaviossa on kaksi käytännön esimerkkilaskelmaa, joista käy ilmi, että korkeammalla – tai oikeastaan oikean suuruisella YEL-maksutasolla – yrittäjä saa vakuutuksen perusteella selvästi paremman turvan kuin kohtalaisen merkittävällä osakesijoittamisella, jos elämässä sattuu ikävämpiä yllätyksiä. Osakesijoittamiseen liittyy riskejä, mutta YEL on vakuutus, joka maksetaan varmasti.

Papu Designin Anna Kurkela on päätynyt ratkaisuun, jossa maksaa YEL-maksua, joskin hiukan alle tavoittelemansa tason tason, ja säästää tämän lisäksi osakkeisiin. Lisäksi hänellä on sijoitusasuntoja.

“Säästämismuotojen hajauttaminen on tietysti kannatettavaa. Paras turva yrittäjälle muodostuu, kun varmistaa oikean YEL-vakuutusturvan ja tämän lisäksi laittaa rahaa säästöön sijoitusten avulla mahdollisuuksiensa mukaan”, Sallasmaa sanoo.

YEL-vakuutusturvan pitäisi olla samalla tasolla kuin mitä yrittäjä maksaisi palkkaa sijaiselleen.

Virheväittämä 2

”Vain jos suunnittelee jäävänsä äitiyslomalle tai työkyvyttömyyseläkkeelle, kannattaa maksaa isompaa YEL-vakuutusta.”

YEL-vakuutus on tosiaan yrittäjän sosiaaliturva, jonka mukaan yrittäjälle maksetaan äitiysrahaa ja työkyvyttömyyseläkettä ja sairauspäivärahaa. Tämänkin elementin vuoksi se eroaa osakesäästämisestä. YEL on nimenomaan sosiaalivakuutus.

Äitiyspäivärahaa varten yrittäjän on täytynyt olla töissä vähintään 6 kuukautta ennen äitiyslomaa ja työttömyysturvan työssäoloehto on 15 kuukautta. Työkyvyttömyyseläke muodostuu työuralla jo karttuneesta eläkkeestä ja niin sanotusta tulevan ajan eläkkeen osasta. Näissäkin on pohjalla yrittäjän työtulo eli yrittäjän maksamat YEL-vakuutusmaksut.

Eli, jos yrittäjä haluaa varmistaa nämä sosiaaliturvaelementit vakuutuksessa, hänen täytyy osata varautua tarpeeksi ennakolta ja maksaa oikean tasoista YEL-maksua.

Kurkela on ottanut hyvin selvää YEL-vakuutuksen vaikutuksista sosiaaliturvaan ja pitää sitä vakuutuksen olennaisimpana etuna. Tämän vuoksi hänen suunnitelmissaan on nostaa vakuutusmaksuaan yritystoiminnan kasvaessa, joskin vanhempainvapaat hän on jo pitänyt. Omat lapset ovat jo leikki- ja kouluikäisiä.

Elon mukaan tyypillisin uuden yrityksen perustaja on 30-40 -vuotias, jolle vanhempainetuuksiin ja sairauspäivärahaan liittyvät etuudet ovat oleellisia, vaikka eläkeikään on vielä aikaa.

Virheväittämä 3

”Omassa sijoitussäästämisessä on myös se hyvä puoli, että perilliset saavat sijoituksen. YEL:ssä sijoitettu raha jää vakuutusyhtiölle.”

“Perhe-eläke on yksi vastaus tähän, jos niin kurjasti käy, että kuolemantapaus osuu kohdalle lähipiiriin. Tämä on yksi piirre tässä kollektiivivakuuttamisessa, että huolehditaan yhdessä niistä, joilla on tarvetta apuun”, Sallasmaa sanoo.

YEL-työtulo vaikuttaa työttömyysturvan ohella juuri perhe-eläkkeen, osittain varhennetun vanhuuseläkkeen ja aiemmin mainittujen vanhempainetuuksien ja sairauspäivärahojen suuruuteen.

Perhe-eläkettä saavat alaikäiset 18-vuotiaiksi asti, ja puoliso on perhe-eläkkeen edunsaaja eliniän loppuun. Perhe-eläkkeen suuruuteen vaikuttavat puolison tulot. Näiltäkin osilta YEL eroaa osakesäästämisestä.

Virheväittämä 4

”Yrittäjät alivakuuttavat, koska monilla pienyrittäjillä ei vain ole varaa nostaa YEL-vakuutustasoaan.”

Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan YEL-vakuutettuja yrittäjiä oli viime vuonna 205 000 henkilöä. Heistä joka viides asetti työtulonsa YEL-alarajalle (7 645 € vuodessa) tai sen tuntumaan.

Uusien yrittäjien keskuudessa osuus on vielä suurempi. Lähes kaksi viidestä vakuutti itsensä alarajalle tai sen tuntumaan. Osuus on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.

“Minusta on ihan täydellisen ymmärrettävää, että alkuvaiheessa yrittäjän energia menee yritystoiminnan kehittämiseen, mutta jos yritystoiminta jatkuu kolmen–neljän vuoden jälkeen, se on oletettavasti jo kannattavaa”, Sallasmaa sanoo.

“Mietin, että tietävätkö yrittäjät silloin, mitä tekevät YEL-vakuutuksensa osalta. Toivon, että YEL-maksut eivät jää alhaiseksi ainakaan pelkästään unohtamisen vuoksi.”

Virheväittämä 5

”YEL ei ole tavalliselle yrittäjälle kauhean motivoiva, koska sieltä ei saa kauheasti rahaa takaisin.”

“Itse mietin YEL:iä nimenomaan vakuutuksena muun muassa sen varalle, jos vaikka sairastuisin vakavasti tai sattuisi tapaturma. Sellaisessa tilanteessa YEL on hyvä turva. Sijoituksia mietin taas pitkäjänteisemmin ja ajatuksella, että ne kerryttävät omaisuutta”, Kurkela sanoo.

Sallasmaan mukaan useimmille pienyrittäjille on hankalaa kerryttää sijoitusten avulla sellaista turvaa, joka voisi korvata YEL-vakuutuksen pitkäaikaisen turvan

“Moni voi miettiä, että 150 000 euroa sijoituksina on iso raha, mutta sillä ei elä koko eläkeaikaa”, Sallasmaa sanoo ja jatkaa: ”Sehän on tonni kuussa 12 vuoden ajan.”

Osakesijoitusten hyödyntäminen eläkkeenä on myös hankalampaa, koska osakemarkkinat heittelevät ja on täysin mahdollista, että omaisuuttaan joutuu realisoimaan juuri sellaisella hetkellä, kuin se ei olisi taloudellisesti järkevää.

“Jos realiteetti on se, että tulot ovat pienet, riskit pitää silloin myös minimoida. Tällaisessa tilanteessa korostuu juuri kollektiivisen ratkaisun hyvät puolet. Riskit vähenevät”, Sallasmaa sanoo.

Yrittäjien alivakuuttaminen on myös yhteiskunnallinen ongelma. Pahimmillaan alivakuuttaminen johtaa eläkeiän köyhyyteen.

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan valtaosalla suomalaisista eläkkeensaajista menee vielä mukavasti, mutta lähes puolella eläkeläisistä on jonkinasteisia toimeentulovaikeuksia. Kolmasosalla rahat kuluvat kokonaan välttämättömiin menoihin. Noin kymmenellä prosentilla eläkeläisistä on taloudessa vakavampia vaikeuksia.

  • Henkilöt ovat aloittaneet yritystoiminnan 35-vuotiaana
  • Henkilöt ovat joutuneet työkyvyttömäksi 40-vuotiaana
  • Osakesijoitusten tuotto-oletus on 5%
  • Molempien henkilöiden oletetaan elävän koko työkyvyttömyysajan ja sen jälkeen elinajanodotteen mukaisesti.

Tämä laskelma on arvio eläkkeen määrästä ja perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, tuoreimpaan väestöennusteeseen ja ETK:n julkaisemaan pitkän aikavälin ennusteeseen. Arviossa on huomioitu elinaikakertoimen vaikutus. Verotuksen vaikutusta ei ole huomioitu. Maksuissa on huomioitu aloittavan yrittäjän alennus. Vapaaehtoinen vakuutus työkyvyttömyyden varalle perustuu erääseen markkinoilla olevaan tuotteeseen.

Yrittäjän eläkevakuutus – YEL

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus. Jokaisen yrittäjän on vakuutettava itsensä YEL-vakuutuksen kautta vähintään minimisummalla.

Yrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus, kun yritystoiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta ja työtulo on 7799,37 euroa vuodessa (2019).

YEL-vakuutus on yrittäjille kaiken sosiaaliturvan perusta. Sen perusteella yrittäjälle maksetaan sosiaalietuuksia kuten äitiys- ja isyyspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, sairauspäivärahaa ja eläkeiän koittaessa eläkettä.

Kuoleman kohdatessa puolisolle ja alaikäisille lapsille maksetaan perhe-eläkettä YEL-vakuutuksen perusteella, mutta perhe-eläkkeen tasoon vaikuttavat puolison tulot.

Yrittäjä voi itse määritellä YEL-vakuutustasonsa, mutta lain mukaan sen tulee perustua työtuloon. Tarkoituksena on, että yrittäjä määrittelee itselleen työtulon, joka vastaa samasta työstä maksettavaa palkkaa. Vakuutusmaksun suuruus määritellään tämän arvioidun työtulon perusteella.

Ensimmäisen kerran yrittäjätoiminnan aloittavat yrittäjät saavat 22 prosentin alennuksen ensimmäisen 48 kuukauden ajalta. Jos ensimmäinen YEL-vakuutus on alkanut 1.1.2001 jälkeen ja on vielä jäljellä alennuskuukausia, saa jäljellä olevan alennuksen myös toiseen YEL-vakuutukseen.

YEL-vakuutusmaksut ovat sataprosenttisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Koska vähennys on perhekohtainen, myös yrittäjän puoliso voi tehdä vähennyksen omasta ansiotulostaan. Jos yritys on maksanut vakuutusmaksut, vähennys tehdään yrityksen verotettavasta tulosta.

 

Artikkelin on kirjoittanut kaupallinen johtaja Outi Toivanen-Visti

Piditkö artikkelista?

Rekisteröidy ja kokeile MustReadia 14 päivää maksutta